Prepis audiokaziet

Prepis audiokaziet

Kazeta, nazývaná aj audiokazeta alebo páska, bola pôvodne navrhnutá pre diktafóny. Jej kvalitatívne zlepšenia viedli k masovému rozšíreniu v domácich analógových stereo Hi-Fi systémoch a v prvých osobných počítačoch ako dátový nosič. Medzi rokmi 1970 a 1990 bola kazeta popri vinylových platniach a neskôr CD jedna z dvoch najbežnejších formátov záznamu hudby.
Kazeta obsahuje dva kotúče, medzi ktorými je umiestnená polyesterová fólia, potiahnutá vrstvou oxidu železa alebo chrómu. Štyri analógové magnetické záznamové stopy sú pozdĺžne zapísané na celej dĺžke kazety (stereo záznam na obidvoch stranách). Čítanie a zapisovanie záznamu umožňuje magnetická hlava a systém posunu pásky rýchlosťou 4,76 cm/s. Audiokazeta disponuje jednoduchou ochranou proti nechcenému zapisovaniu. Najbežnejšie dĺžky kaziet sú 60, 90, ale aj 120 minút.
Spracujeme pre vás kazety typu Normal, Metal a Chrome v rôznych dĺžkach s redukciou šumu Dolby B,C.

Prepis audiokaziet

Vaše kazety môžeme uložiť v nasledujúcich formátoch:

  • MP3 - flexibilný, priestorovo úsporný a veľmi rozšírený zvukový formát pre použitie v PC, notebookoch, mobiloch, tabletoch, prenosných prehrávačoch a podobne. Dá sa prispôsobiť potrebám záznamu. Pri nízkej kvalite je možné znížiť množstvo dát a zmenšiť tak výsledný súbor, alebo udržať kvalitu presahujúcu zvukový kompaktný disk. Bežné nastavenie je 64-320kbit, mono alebo stereo, konštantný dátový tok CBR, alebo variabilný dátový tok VBR. Stačí si vybrať, alebo použiť nami odporúčané nastavenie.
  • Zvukové CD - štandardný kompaktný disk pre záznam zvuku v kvalite 44kHz, 16-bit, stereo. Prehrá ho každý CD/DVD/BD prehrávač, PC, notebook vybavený mechanikou. Dĺžka záznamu je však obmedzená na 74, resp. 80 minút. Preto váš záznam dlhší ako 80 minút rozdelíme na dva alebo viac diskov.
  • WMA, AAC a iné zvukové formáty sú takisto k dispozícii, dokážeme sa prispôsobiť vašim požiadavkám podľa našich technických možností.

Pre zlepšenie výsledku zastrihneme začiatok a koniec záznamu, eliminujeme tak prípadné nepríjemné praskanie. Softvérová redukcia šumu, odstránenie rušivých zvukov, rozdelenie záznamu na jednotlivé skladby patrí k bežným úpravám. Možností úprav je nekonečne veľa.

  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Copyright © 2011-2019 Digitalab.sk