Prepis videozáznamov

Prepis videozáznamov

Videokazeta je audiovizuálny nosič obsahujúci magnetickú pásku, na ktorú je možné zaznamenať obraz, zvuk a doplnkové informácie (indexy, časový kód). Pretože existuje rada medzi sebou nekompatibilných systémov pre záznam obrazu, pokúsime sa objasniť, ktoré videokazety sme schopní skonvertovať (digitalizovať).

 • VHS - asi najrozšírenejší domáci systém na nahrávanie analógového signálu na magnetickú pásku. Kazety sú charakteristické svojou veľkosťou (188x104x24mm. LP režim (dvojnásobný hrací čas) a EP (trojnásobný hrací čas) sa dosahuje spomalením posunu pásky, čo má výrazný vplyv na kvalitu obrazu, samozrejme k horšiemu.
 • S-VHS - je jednou z modifikácií klasického VHS, kde sa dosahuje horizontálne rozlíšenie až 400 riadkov oproti 240. Zvukový systém zostal nezmenený. Systém sa nepresadil v zariadeniach pre domácnosť, ale uplatnenie našiel vo videokamerách hlavne kvôli oveľa vyššej kvalite záznamu.
 • Prepis videozáznamov
 • VHS-C - je rovnaký systém záznamu obrazu ako VHS, avšak umiestnený v menšej kazete s kratšou dobou záznamu. Práve tento systém umožnil skonštruovať podstatne menšie kamery.
 • Video8 - poskytuje približne rovnakú kvalitu obrazu ako konkurenčný VHS-C, avšak oveľa lepší zvuk, s použitím frekvenčnej modulácie. Ďalšou výhodou Video8 je dĺžka záznamu, ktorá v norme PAL a režime SP dosahuje až 135 minút.
 • Hi8 - vylepšená elektronika zariadení oproti štandardu Video8 umožnila zvýšiť počet horizontálnych obrazových riadkov z 240 na 420. Pôvodný zvukový formát bol neskôr vylepšený digitálnym PCM záznamom zvuku.
 • Digital8 - jedná sa o úplne digitálny zápis, kombináciou existujúcich videokaziet Hi8 a zápisu identickým s formátom DV, resp. miniDV.
 • miniDV - DV je formát na nahrávanie digitálneho videa, určený hlavne pre amatérske použitie, našiel však uplatnenie aj v profesionálnej oblasti. Formát s komprimáciou jednotlivých snímkov dosahuje rozlíšenie až 720x576 bodov v norme PAL, zvuk sa ukladá nekomprimovaný.

Ako sa to robí: v skratke

Pri prepise videozáznamov používame S-VHS, resp. VHS videorekordéry, Digital8 a miniDV videokamery. Vstupným zariadením do PC je externá zachytávacia karta Pinnacle s analógovou, S-video a DV konektivitou, schopná ukladať video so zvukom v rolíšení PAL 720x576 a dátovým tokom maximálne 10mbit/s alebo DV kodekom. Ďalšie spracovanie je čisto digitálne, pomocu strihového softvéru spracujeme záznam do formy podľa požiadaviek zákazníka. Výstupom môže byť súbor v požadovanom videoformáte alebo DVD, resp. Blu-Ray. Podrobný popis toho, aký vzhľad môže mať váš videozáznam po zálohovaní, môžete nájsť v časti možnosti zálohovania.
Na každom vytvorenom DVD, resp. videosúbore automaticky zastrinheme začiatok a koniec záznamu, aby sme odstránili prípadné zrnenie a iné. Takisto odstránime čierny okraj po obvode, aby finálny obraz zaplnil celú obrazovku, čo je dôležité najmä pri prezeraní na LCD alebo plazmových TV. Na koniec každého záznamu pridáme krátky titulok s našim logom a kontaktom, aby ste mali tieto informácie vždy po ruke.

Prepis videozáznamov
Prepis videozáznamov
Prepis videozáznamov

Aké sú ďalšie možnosti úprav vášho videozáznamu?

 • Strih záznamu - ide o dodatočné prestrihávanie záznamu, odstránenie prázdnych miest, zrnenia a kazov v obraze a organizovanie scén chronologicky podľa určitého scenára. Táto služba zahŕňa aj použitie prelínacích efektov.
 • Úprava obrazu - celkový dojem môžeme vylepšiť vyvážením bielej farby, zosvetlením a celkovým zlepšením farebného vyváženia celého filmu, alebo len jednotlivých scén.
 • Dodatočné ozvučenie - vloženie vhodnej a náladovej zvukovej kulisy na pozadie videozáznamu veľmi pozitívne vplýva na celkový dojem z výsledného videa. Zaujímavejšie video sa zdá byť kratšie a zároveň diváka upúta oveľa viac.
 • Titulky - divákovi pomôžu identifikovať dej, miesto, alebo čas, kde sa dej odohráva. Samozrejme môžu titulky obsahovať aj iné informácie.
 • Vytvorenie kapitol - predstavte si záložky v knihe, ktoré vám uľahčia orientáciu. Na vytvorené kapitoly je možné preskakovať jednoducho ovládaním vašeho prehrávača. Druhou možnosťou je naviazanie jednotlivých kapitol k diskovému menu na obrazovke a každá kapitola môže dosťať náhľad a popis.
 • Štrukturované diskové menu - úplne prispôsobiteľná ponuka kapitol, klipov a iných možností, ktoré disk ponúka. Úvodná obrazovka spravidla obsahuje len niekoľko možností výberu, ako napríklad možnosť prehrať celý disk alebo prístup ku kapitolám. Ďalšie vnorené menu už môže obsahovať náhľady a popisy jednotlivých kapitol a orientačné tlačidlá pre ľubovoľný pohyb v diskovom menu.
 • Špeciálne efekty - príkladom môže byť efekt starého filmu, rôzne prekrývacie efekty, výrezy, skreslenie obrazu, rozmazanie častí obrazu, alebo posúvanie obrazu.

Doporučený hrací čas záznamu PAL (720x576) podľa typu média:

Typ diskuKapacitaDoporučenéMax. doporučené
DVD 4,7GB 4460 MB 90 min. 120 min.*
Archivačné DVD 4,7 GB 4460 MB 90 min. 120 min.*
DVD-DL 8,5GB 8150 MB 180 min 210 min.*

* Pri dlhšom zázname, ako je uvedený, odporúčame video rozdeliť na viac médií.

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Copyright © 2011-2019 Digitalab.sk