Skenovanie 35 mm filmov

Skenovanie 35 mm filmov

Kinofilm (formát 135) predstavil Kodak v roku 1934. Označil tak kazetový film široký 35mm pre použitie vo fotografických prístrojoch. Tento formát rýchlo získal popularitu a prakticky sa používa dodnes. Najbežnejší formát obrazového poľa je 36x24mm a záznamové médium je vyrábané v rôznych dĺžkach: 12, 24 alebo 36 záberov na jeden film, uložený v svetlotesnej kazete. Filmy sa vyrábajú z rôznych emulzií a s rôznymi hodnotami citlivostí na svetlo, zvyčajne v rozsahu ISO 100/21° až po ISO 800/30°, farebné alebo monochromatické (čiernobiele), negatívne alebo pozitívne.

Digitalizáciu (skenovanie) týchto negatívnych/pozitívnych filmov vykonávame na špecializovanom skeneri Nikon s fyzickým rozlíšením až 4000 ppi a 16-bit na každý farebný kanál. Výstupom tohto zariadenia je obraz s (maximálnym) rozlíšením 5959x3946 obrazových bodov (23,51 mpix) v 48-bitovej farebnej hĺbke, čo výrazne prevyšuje fyzické vlastnosti celuloidového filmu a z materiálu tak vieme dostať maximum.
Výsledok je však závislý od mnohých faktorov. Deformácia spôsobuje rozostrenie na rôznych miestach obrazu, častou manipuláciou sa poškodzuje svetlocitlivá gélová vrstva a vznikajú tak škrabance a odtlačky prstov, ktoré nie je vždy možné 100% odstrániť. Možno spomenúť aj farebné fľaky vzniknuté neodborným spracovaním, takisto vyblednutie farieb skladovaním na svetlom mieste s kolísajúcou teplotou a vlhkosťou. Takéto poškodenie je trvalé a možnosti obnovy sú limitované. Ostrosť záberov vo výraznej miere ovplyvňuje aj stavba samotného fotoaparátu. Je celkom jasné, že jednorázový fotoaparát zo supermarketu nedosiahne kvalitu jednookej zrkadlovky.

Vaše filmy môžeme naskenovať v rozlíšení:

 • 1000 ppi - úsporné rozlíšenie, maximálne 1489x986 obrazových bodov (1,46 mpix)
 • 2000 ppi - doporučené rozlíšenie, maximálne 2979x1973 obrazových bodov (5,87 mpix)
 • 4000 ppi - rozšírené rozlíšenie, maximálne 5959x3946 obrazových bodov (23,51 mpix)

U väčšiny filmov odporúčame zvoliť rozlíšenie minimálne 2000 ppi. Zo skúseností však vieme, kvôli kvalite materiálu rozlíšenie 4000 ppi spravidla neprinesie oveľa ostrejší obraz. Skener pri rozlíšení 4000 ppi už nasníma aj zrnitosť samotnej svetlocitlivej emulzie.

Skenovanie 35 mm filmov

K dispozícii sú aj ďalšie voľby pre zlepšenie výsledku skenovania:

 • Odstránenie škrabancov. Využitím informácie z infračerveného senzora dôjde k softvérovému dopočítaniu chýbajúcich obrazových bodov. Vo výslednom obraze sa tak výrazne obmedzí množstvo viditeľných kazov spôsobených zaobchádzaním s materiálom a pri spracovaní. Odstránenie škrabancov nie je možné aplikovať na monochromatické (čiernobiele) filmy.
 • Obnovenie farieb zahŕňa vyváženie bielej, jas, kontrast a sýtosť farieb.
 • Redukcia šumu odstráni nadmerné zrno filmu. Je ale nutné uviesť, že rôzne citlivosti filmu majú rôznu hrúbku zrna, čo sa prejavuje rôznofarebnými bodmi viditeľnými po celej ploche obrazu. Citlivosť filmu sa uvádza podľa normy ISO číselnými hodnotami (bežne 100, 200, 400, 800). Platí pravidlo: čím vyššia citlivosť, tým výraznejšia je zrnitosť filmu.

Filmový materiál na digitalizáciu nám možete dodať v akejkoľvek forme. Či sa jedná o jednotlivé rozstrihané políčka 35mm kinofilmu, dvojice, 6-snímkové pásy, alebo celé negatívy s maximálne 40 políčkami, proces spracovania to nijak neovplyvní. NIE JE nutné strihať negatívy na 6-políčkové pásy alebo inak upravovať materiál. Ak by bol film poškodený a znemožňoval by proces skenovania (zalepený páskou, šikmo alebo krivo zastrihnutý, prehnutý, s poškodenou perforáciou, atď.) v tom prípade len kolmo zastrihneme začiatok filmu. Ak by bol potrebný iný zásah, toto vám oznámime pri potvrdení prijatia objednávky a akceptujeme vaše rozhodnutie.


Kapacita naskenovaných obrázkov v závislosti od rozlíšenia a výstupného formátu:

Rozlíšenie1000 ppi2000 ppi4000 ppi
Formát JPEG (24-bit) 1,0 MB 4,2 MB 15,6 MB
Formát TIFF (48-bit) 8,1 MB 32,6 MB 130,4 MB

* Kapacita súborov a rozmery sa môžu líšiť v závislosti od orezania a kompresie výsledného obrázku.


Skenovanie 35 mm filmov
Skenovanie 35 mm filmov
Skenovanie 35 mm filmov

Skenovanie filmov na plošných skeneroch s rôznymi nástavcami neodporúčame z dôvodu nízkej kvality prevedenia nástavcov a nízkeho fyzického rozlíšenia plošných skenerov. Vyššie hodnoty sa dajú dosiahnuť len pomocou interpolácie (matematického dopočítania obrazových bodov) a výsledný obraz ajtak nezíska vyššie detaily. Naviac odrazy sklenených plôch v skeneri spôsobujú pokles kontrastu snímaného obrazu a manipulácia s citlivým materiálom je obtiažna a dochádza k jeho znehodnoteniu.
Bližší popis toho, aký vzhľad môže mať váš archív po skenovaní, nájdete v časti možnosti zálohovania.

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5

Copyright © 2011-2019 Digitalab.sk