Slovník

Blu-Ray

Je jeden z najnovších formátov vysokokapacitných optických diskov určených primárne pre uloženie videa vo vysokom rozlíšení a/alebo veľkého množstva dát. Názov Blu-ray je odvodený od farby vlnovej dĺžky lasera (405 nanometrov), ktorý číta dáta na nosiči. Jednovrstvový Blu-ray disk (BD) umožňuje uložiť 23,3 GB, 25 GB alebo 27 GB dát, čo je dostatočná kapacita poskytujúca štyri hodiny videozáznamov so zvukom vo vysokom rozlíšení. Dvojvrstvový BD umožňuje uložiť na nosič až dvojnásobok, teda 46,6 GB, 50 GB alebo 54 GB.

CD

Kompaktný disk je polykarbonátovy optický disk s priemerom 12cm, používaný na skladovanie dát. Pôvodne bol navrhnutý na hudobné nahrávky, neskôr sa rozšíril do oblasti ukladania dát. Pojme až 80 minút zvukového záznamu, alebo až 700MB dát.

Digitalizácia

V technike je to prevod informácií z analógového tvaru (analógového signálu, napr. elektrického napätia, zvuku, svetla, tlaku) do číslicového (digitálneho) tvaru, spravidla do počítačových súborov. Špecificky sa jedná o premenu grafických tvarov do číslicových tvarov (pomocou skenera), prevod videa z magnetického analógového záznamu do číslicovej formy, alebo prevodu zvukových signálov do číselných tvarov (vzorkovanie)

DVD

DVD je formát digitálneho optického dátového nosiča, ktorý môže obsahovať filmy vo vysokej obrazovej a zvukovej kvalite alebo rozličné iné údaje. Bol vyvinutý spoločnosťami Sony a Philips v roku 1995. Používa sa hlavne na ukladanie digitálneho videa a rôznych digitálnych dát. Disk DVD má rovnaké rozmery ako CD (priemer 12cm), ale v prípade dvojvrstvého disku DVD-DL dokážu niesť až 12x viac dát.

Hi8

Vylepšená elektronika zariadení oproti štandardu Video8 umožnila zvýšiť počet horizontálnych obrazových riadkov z 240 na 420. Pôvodný zvukový formát bol neskôr vylepšený digitálnym PCM záznamom zvuku. Všetky zariadenia Hi8 prehrávali formát Video8, nie však opačne.

MiniDV

DV je formát na nahrávanie digitálneho videa, pôvodne navrhnutý nahrávať na magnetickú pásku niekoľkých veľkostí, okrem ostaných aj MiniDV. Tieto maličké kazety boli určené hlavne pre amatérske použitie, našli však uplatnenie aj v profesionálnej oblasti. Formát s komprimáciou jednotlivých snímkov dosahuje rozlíšenie až 720x576 bodov v norme PAL, zvuk sa ukladá nekomprimovaný. Kazety naviac obsahujú čip, ktorý nesie informácie o čase nahrávania, zoznam nahrávok, nastavenia kamery, či obrazových náhľadov.

PDF

Z angl. Portable Document Format. Je otvorený štandard pre výmenu dokumentov, nezávislý od aplikačného softvéru, hardvéru a operačného systému. Vytvoril ho Adobe Systems v roku 1993. Každý súbor obsahuje kompletné rozloženie dokumentu, vrátane textu, fontov, grafiky a iných informácií potrebných na jeho zobrazenie.

PPI

Pixels per inch, alebo počet pixelov na palec je merná jednotka rozlíšenia používaná v počítačovej technike na vyjadrenie presnosti vstupných a výstupných zariadení, napr. skenerov. Udáva počet rozlíšiteľných bodov (pixelov) v jednom riadku na jednotku dĺžky jeden palec (inch), čo je približne 2,54cm. Rozlíšenie sa udáva v horizontálnom, aj vertikálnom smere. Ak je uvedená len jedna hodnota, rozlíšenie je pre zvislý aj vodorovný rozmer rovnaké.

VHS

Obrazový domáci systém (z angl. Video Home System) je štandard na nahrávanie analógového signálu na magnetické páskové médium široké 12,7mm v kazete. Obraz je nahrávaný do šikmých stôp magnetickými hlavičkami umiestnenými na povrchu rotujúceho bubna. Normálny zvuk sa nahráva pozdĺž okraja pásky, zatiaľ čo Hi-Fi zvuk spolu s obrazom do šikmých stôp. LP režim (dvojnásobný hrací čas) a EP (trojnásobný hrací čas) sa dosahuje spomalením posunu pásky, čo má výrazný vplyv na kvalitu obrazu, samozrejme k horšiemu. Vyvinula ho firma JVC a uviedla na japonský trh v roku 1976.

VHS-C

Je rovnaký systém záznamu obrazu ako VHS, avšak umiestnený v menšej kazete s kratšou dobou záznamu. Práve tento systém umožnil skonštruovať podstatne menšie kamery.

Video8

Úplne alalógový formát sa nahráva rotujúcou hlavičkou do šikmých stôp na magnetický pás široký 8 mm. Médium je uložené v plastovej kazete kompaktných rozmerov. Poskytuje približne rovnakú kvalitu obrazu ako konkurenčný VHS-C a Beta-II, avšak oveľa lepší zvuk, s použitím frekvenčnej modulácie. Ďalšou výhodou Video8 je dĺžka záznamu, ktorá v norme PAL a režime SP dosahuje až 135 minút.

JPEG

Je štandardná metóda stratovej kompresie (s nastaviteľnou kvalitou) používanej pre ukladanie počítačových obrázkov vo fotorealistickej kvalite. Najrozšírenejšími príponami tohto formátu sú .jpg, .jpeg, .jfif, .jpe. Je to veľmi dobre zavedený štandard, s ktorým je schopné pracovať množstvo aplikácií.

Skener

(z ang. scanner) je vstupné zariadenie určené na digitalizáciu plošných predlôh, predovšetkým papierových dokumentov, obrázkov, fotografií alebo iných predlôh obsahujúcich grafické alebo textové informácie. Je to teda elektromechanické hardvérové zariadenie premieňajúce obrazové (reálne) body do digitálnej formy, čiže počítačom spracoveteľných dát.

S-VHS

Je jednou z modifikácií klasického VHS, kde sa dosahuje horizontálne rozlíšenie až 400 riadkov oproti 240. Zvukový systém zostal nezmenený. Systém sa nepresadil v zariadeniach pre domácnosť, ale uplatnenie našiel vo videokamerách hlavne kvôli oveľa vyššej kvalite záznamu.

TIFF

Patrí k najuniverzálnejším grafickým formátom a nepísaným štandardom pri práci s grafikou pre kódovanie statických obrázkov. Bežne sa používa vo viacerých aplikáciách na spracovanie obrázkov, vrátane skenovacích a faxových aplikácií. Štandardnou príponou súboru je .tif.

 
  1. 0
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5

Copyright © 2011-2019 Digitalab.sk